Windows Media Player Firefox Plugin 1.0.0.8

Windows Media Player Firefox Plugin 1.0.0.8

Microsoft – Freeware –
ra khỏi 328 phiếu
4 Stars User Rating
Sử dụng plug-in này để thêm kiểm soát Windows Media Player ActiveX vào trình duyệt Firefox.

Tổng quan

Windows Media Player Firefox Plugin là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.681 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Media Player Firefox Plugin là 1.0.0.8, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.0.8, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Windows Media Player Firefox Plugin đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows Media Player Firefox Plugin đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Media Player Firefox Plugin!

Cài đặt

người sử dụng 4.681 UpdateStar có Windows Media Player Firefox Plugin cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản